Tét a jövő alapítvány

Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alábbi, az 1997.évi CLVI.tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységeket ellátva jött létre:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés
ennek keretében:
– a gimnáziumi oktató-nevelő munka színvonalának emelése,a személyi és tárgyi feltételek javítása, a német nyelvi és általános gimnázium tanulói külföldi nyelvgyakorlásának támogatása,ösztöndíjak adományozása.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon, annak felhasználási módja:
  • Az alapítvány az alapítók által biztosított 250.000 Ft. azaz Kétszázötvenezer forinttal jön létre.
  • Az alapítványhoz jogi és magánszemélyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt csatlakozhatnak,bármilyen összeg befizetésével.
  • Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók , illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
  • Az alapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
  • Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseinek megvalósítására fordítja.
  • Az alapítvány kijelenti, hogy a pártoktól független,azoktól támogatást nem kap,országgyűlési képviselő jelöltet nem támogat, a megelőző választáson sem állított és nem állít a jövőben sem.
Az alapítvány székhelye:
4320  Nagykálló, Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium, Korányi Frigyes út 27.
Az alapítvány adószáma:
19208378-1-15
Aki közvetlenül kívánja támogatni a Tét a Jövő alapítványunkat az a következő alapítványi számlaszámon megteheti:
Takarék Szövetkezet: 68800082-11061748

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.