Vándorút az ezerarcú Erdélyben – Határtalanul 2018
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot hirdetett a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A Határtalanul programon belül iskolánk 7. osztályos tanulói (40fő) lehetőséget kaptak arra, hogy határon túli magyar lakta vidékekre   tanulmányi kirándulás keretében elutazhassanak.  A pályázaton intézményünk 2.325.250 Ft-ot nyert, melyet az „ezerarcú Erdély” bebarangolására fordítunk.
A kirándulás helyszínei olyan településeket érintenek, ahol számtalan kulturális és egyéb tevékenységen keresztül szerezhetnek tapasztalatot a diákok az összmagyarság közös hagyományaiból, tudásából.  Ezek a helyszínek hordozzák az értékeket, melyek kifejezik a nemzeti összetartozás érzését és kitörölhetetlen személyes élményhez juttatják tanítványainkat.
Az előkészítő órákon megbeszéljük Románia etnikai összetételét, benne a magyarság lélekszámát, akik a történelemi változások miatt (trianoni békeszerződés) kerültek Magyarország  határain kívülre. Az erdélyi magyarság története meghatározó szerepet játszott a középkortól kezdve az összmagyar történelemben. Kiemelten kezeljük –  az alkotmányunkban is megfogalmazott – kötelező felelősségvállalást a határainkon kívül élő magyarok sorsáért. Tanulmányi kirándulásunk  helyszíneit és tevékenységeit ennek szellemében választottuk meg kiemelve a kulturált és együttműködő magatartás ismérveit.
Tanulmányi vetélkedőt tartunk 1 óra időtartamban az előkészítő órák után az utazó diákok számára. A feladatsor a kirándulás tematikájához és az előkészítő órákon hallott ismeretekhez kapcsolódik. A tanulmányi kirándulásra a HATÁRTALANUL! program keretében, és a támogatásával kerül sor 2019. májusában.
A program tervezett útvonala:
1.nap:  Petőfi nyomában: Nagykároly, Segesvár, Székelykeresztúr
2.nap. : Történelmi és földrajzi barangolás: mérafalvi székelykapuk, Madéfalva,  Lázár Kastély, Békás szoros, Gyilkos tó
3.nap:  Zeteváralja „kincsei”: ismerkedés a helyi hagyományokkal és az itt élő magyarokkal.
4. nap: Székelyföld népi értékei: Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő, Székelyudvarhely
5. nap: Nagy magyarjainkhoz: Tordai-hasadék, Tordai sóbánya, Kolozsvár, Házsongárdi temető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.