Nagy Sarolta Adrienn Emlékalapítvány

Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alábbi, az 1997.évi CLVI.tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységet látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
ennek keretében:
– a német nyelvtanulás támogatása, a külföldi nyelvgyakorlás anyagi támogatása, a különböző német nyelvű versenyeken való részvétel támogatása. Minden olyan feladat, verseny, tanácskozás, tevékenység támogatása, mely a nyelvtanulás fejlesztésére szolgál.

Tovább olvasok

Tét a jövő alapítvány

Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alábbi, az 1997.évi CLVI.tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységeket ellátva jött létre:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés
ennek keretében:
– a gimnáziumi oktató-nevelő munka színvonalának emelése,a személyi és tárgyi feltételek javítása, a német nyelvi és általános gimnázium tanulói külföldi nyelvgyakorlásának támogatása,ösztöndíjak adományozása.

Tovább olvasok