KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott idő
 3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 4. Térítési díjak
 5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
 6. A nevelési oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 7. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 13. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 14. A szabadidős foglalkozások köre
 15. Externátusi ellátás igénybevételének lehetőségei
 16. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám
 17. Érettségi vizsgák eredménye
 18. Országos mérés-értékelés eredménye
 19. Pedagógusok, NOKS-osok végzettsége, szakképzettsége

 

Iskolai Dokumentumok

Feltöltés alatt …