KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott idő
 3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
 5. A nevelési oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 6. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 10. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 12. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 13. A szabadidős foglalkozások köre
 14. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
 15. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám

 

Iskolai Dokumentumok

Feltöltés alatt …Kollégium Házirend


Tanév rendje


Kollégium Éves Munkaterv 2017/2018
Közzétételi Lista
Felvételi tájékoztató


Felvételi szabályzat