Foci házibajnokság

Diákönkormányzatunk 2018. január 16-17-én, 4 csapat részvételével rendezte meg a hagyományos teremfoci házibajnokságot. A fiúk a szabályok betartásával, sportszerűen küzdve, szép játékot mutatva, gólzáporos mérkőzésekkel szórakoztatta a szurkolókat. A körmérkőzéseken az alábbi eredmények születtek.

12.d-8.b          11:4

9.ny-9.c           2:3

12.d-9.c          7:4

9.ny-8.b          5:7

12.d-9.ny        10:3

8.b-9.c             11:5

 

 

 

 

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Tanulmányi kirándulás

A 9. ny osztály és a 11. évfolyam emeltszintű fakultációs diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt Vegera Judit és Révész Rita tanárnő kíséretében.
Az AGORA Tudományos Élményközpont Debrecen látta vendégül diákjainkat, ahol színes programokon vehettek részt. Néhány a meglátogatott programok közül: “Chemgeneration”, “Lehozzuk a csillagokat!”, “Zenélő villámok – Villámshow”, “NI-akadémia – 3D nyomtatás”

IMG_20180122_090043

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

  • A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
   • a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
   • általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
  • A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
   • a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
   • a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges, ún. „fiktív azonosító számot” a program automatikusan generálja majd, annak külön igénylése nem szükséges a felvételi eljárás során.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével. Javasoljuk hogy az elektronikus rendszer használata estén az alábbiak szerint járjanak el:

1. Hozzanak létre egy jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján. Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programot.

2. A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére.

3. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználó útmutatóját.

4. A felhasználó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is kezeljék.

5. A felhasználó útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló

  • a. általános iskolájának adatait (nem kötelező)
  • b. személyes és értesítési adatait
  • c. tanulmányi adatait
  • d. továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét)

6. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges fiktív azonosító számot a program biztosítja a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.

7. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)

8. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb 2018. február 19-én (éjfélig) adják postára

  • a. a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re
  • b. a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.

Javasoljuk, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványunkat. A kiadvány részletes áttekintést nyújt a felvételi eljárás menetéről és az eljáráshoz kapcsolódó határidőkről.

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.

Új DÖK elnök

A napokban iskolánk Diákönkormányzatának elnöke, Szép Evelin, személyes okok miatt lemondott tisztségéről. Evelin Rembeczki Ádám Bence, 10. c osztályos tanulót kérte fel utódjának, aki örömmel elvállalta a felkérést. További jelöltek hiányában a DÖK tagjai elfogadták Bencét új elnöknek, aki örömmel vár minden észrevételt az iskolával, oktatással kapcsolatban, hiszen az Országos Független Diákparlament tagja is, így könnyedén tudja továbbítani a problémánkat a plenáris üléseken összegyűlt szervezeti tagok felé.