Fénytan a gyakorlatban

Balla Csaba tanár úr látványos fizika órát tartott fénytan témakörben. Iskolánk drámás szaktantermének adottságait kihasználtuk fizika óránkon is.
A fénytani alapjelenségeket figyeltük meg különböző közegekben, úgy mint fény terjedése folyadékokban, és plexiben, teljes visszaverődés folyadékokban, és a képfordító prizma.
Az ötletért, a látványos fotókért és a közreműködésért köszönet a 11. D osztálynak!

A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet több munkakör betöltésére

Iskolatitkár

A jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony 2018. július 15., melyet 3 hónapos próbaidő előz meg

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Feladata az iskolatitkár munkaköri feladatainak teljes körű ellátása (érkeztetés, iktatás, telefonok kezelése, ügyfélfogadás, KIR rendszer és tanulói nyilvántartás, bizonyítványok, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, Adafor rendszer használata stb), segíti a gazdasági vezető munkáját, közreműködik a tanügy-igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásában, részt vesz a Magyar Államkincstár felé történő igénylés és elszámolás lebonyolításában, alkalomszerűen iskolai eseményeket, rendezvényeket szervez.

Illetmény és juttatások:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárt végzettségek:

 • minimum középfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • irodai környezetben töltött gyakorlat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • titkári, ügyviteli végzettség,
 • hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat
 • idegennyelv-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  fényképes szakmai önéletrajz,
 •  képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • parókusi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 15-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4. Minden pályázó meghallgatáson vesz részt, a meghallgatás időpontjáról külön értesítjük.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikusan az intézmény vezetőjének címezve  a bobonka.gyula@nkgim.hu e-mail címre

postai úton: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.


A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pályázatot ír ki az alábbi munkakörökre:

 • Német szakos tanár (főiskolai vagy egyetemi végzettség)
 • Matematika szakos tanár (egyetemi végzettség)

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű jogviszony

A munkavégzés helye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat beadási határideje: 2018. január 5.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük mellékelni:

 • fényképpel ellátott motivációs levél
 • szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget igazoló diploma másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • parókusi (lelkészi) ajánlás

A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Minden pályázó meghallgatáson vesz részt, a meghallgatás időpontjáról külön értesítjük.

Az álláshelyek 2018. február 1. napjától tölthetők be.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Országos Németnyelvű Matematikaverseny

A hagyományosan december elején megrendezett Országos Németnyelvű Matematikaverseny iskolai fordulójára december 6-án az első két tanórában, a gimnázium ebédlőjében kerül sor. Szaktanáraitok (Anja Lelesz és Gáspár Ágnes) várják a jelentkezéseteket.

Ennek a versenynek az országos döntőjében tavaly Czuczku Dániel képviselte az iskolánkat és 11. helyezett lett.

Adventre hangolódva

Hamarosan hivatalosan is beköszönt az adventi időszak. Az iskola ebédlőjében Bobonka Gyula intézményvezető, Dr. Majorné Bökönyi Beáta és Tudlik Tiborné intézményvezető-helyettesekkel közösen, Trella Tibor atya hatékony közreműködésével, jó hangulatban elkezdte a készülődést, dolgos kezeik alatt készülnek az adventi koszorúk.