Tudományos konferencia

„Az Erdélyi Fejedelemség másfél évszázada” címmel rendezett tudományos konferencián vettek részt végzős diákjaink Hegedüsné Stevanyik Anita tanárnő kíséretében. November 30-án, a Jósa András Múzeum dísztermében megrendezett programon neves történészek értékes előadásait hallgathatták meg tanulóink.

Fénytan a gyakorlatban

Balla Csaba tanár úr látványos fizika órát tartott fénytan témakörben. Iskolánk drámás szaktantermének adottságait kihasználtuk fizika óránkon is.
A fénytani alapjelenségeket figyeltük meg különböző közegekben, úgy mint fény terjedése folyadékokban, és plexiben, teljes visszaverődés folyadékokban, és a képfordító prizma.
Az ötletért, a látványos fotókért és a közreműködésért köszönet a 11. D osztálynak!

A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet több munkakör betöltésére

Iskolatitkár

A jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony 2018. július 15., melyet 3 hónapos próbaidő előz meg

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Feladata az iskolatitkár munkaköri feladatainak teljes körű ellátása (érkeztetés, iktatás, telefonok kezelése, ügyfélfogadás, KIR rendszer és tanulói nyilvántartás, bizonyítványok, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, Adafor rendszer használata stb), segíti a gazdasági vezető munkáját, közreműködik a tanügy-igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásában, részt vesz a Magyar Államkincstár felé történő igénylés és elszámolás lebonyolításában, alkalomszerűen iskolai eseményeket, rendezvényeket szervez.

Illetmény és juttatások:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárt végzettségek:

 • minimum középfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • irodai környezetben töltött gyakorlat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • titkári, ügyviteli végzettség,
 • hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat
 • idegennyelv-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  fényképes szakmai önéletrajz,
 •  képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • parókusi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 15-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4. Minden pályázó meghallgatáson vesz részt, a meghallgatás időpontjáról külön értesítjük.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikusan az intézmény vezetőjének címezve  a bobonka.gyula@nkgim.hu e-mail címre

postai úton: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.


A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pályázatot ír ki az alábbi munkakörökre:

 • Német szakos tanár (főiskolai vagy egyetemi végzettség)
 • Matematika szakos tanár (egyetemi végzettség)

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű jogviszony

A munkavégzés helye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat beadási határideje: 2018. január 5.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük mellékelni:

 • fényképpel ellátott motivációs levél
 • szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget igazoló diploma másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • parókusi (lelkészi) ajánlás

A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Minden pályázó meghallgatáson vesz részt, a meghallgatás időpontjáról külön értesítjük.

Az álláshelyek 2018. február 1. napjától tölthetők be.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Országos Németnyelvű Matematikaverseny

A hagyományosan december elején megrendezett Országos Németnyelvű Matematikaverseny iskolai fordulójára december 6-án az első két tanórában, a gimnázium ebédlőjében kerül sor. Szaktanáraitok (Anja Lelesz és Gáspár Ágnes) várják a jelentkezéseteket.

Ennek a versenynek az országos döntőjében tavaly Czuczku Dániel képviselte az iskolánkat és 11. helyezett lett.