Adminisztratív dolgozók

Néve-mailmunkaköre
Fazekasné Debreczeni Erikafazekasne.erika@nkgim.hu
könyvtáros
Fenigli Sándorfenigli.sandor@nkgim.hu
laboráns
Juhász Ferencjuhasz.ferenc@nkgim.hu
gazdasági vezető
Tóthné Kerekes Enikőkerekes.eniko@nkgim.hu
iskolatitkár
Orosz Kláraorosz.klara@nkgim.huiskolatitkár
Krómer Sándorsandor.kromer@nkgim.hu
rendszergazda
Tóth-Kása Tímeakasa.timea@nkgim.hu
gazdasági ügyintéző

Comments are closed.