Védőszentünk

„Küzdj a hitért, az isteni szeretetért, a türelmes kitartásért, szelídségért — hogy ezek uralkodjanak benned!”

1.Tim.6,11.

 

 

Kollégiumunk védőszentje: Szent Timóteus    

Ünnepe: Jan.22.

A kisázsiai Likaónia tartomány Lisztra városában született. Apja pogány volt, de anyja, Euniké, és nagyanyja, Loisz, buzgó zsidók, akik Szent Pál Timóteushoz írt 2. levele szerint (1,5) az ószövetségi vallás szellemében nevelték az ifjút, akik vele együtt lettek keresztények.

Timóteus kisázsiai szülővárosában találkozott először Szent Pállal, a keresztséget is tőle nyerte el Kr.u. 45-49 táján (1Tim 1, 2), aki második útján maga mellé vette, és szinte állandóan a kíséretében volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel, mint munkatárs vagy címzett.

Pál képviseletében Makedóniába (ApCsel 19, 22), Tesszalonikába (1Tesz 3), Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19-23) utazott. A filippieknek arról is beszélt Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törődik. Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második fogsága idején Rómába ment, de az Apostol vértanúsága (Kr.u. 67) után visszatért Efezusba.

A fiatal görög, Timóteus jellemképében talán az a legszebb vonás, hogy sohasem a saját személyét érvényesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntelenül tevékenykedő Pál útjából elhárítson minden akadályt. Amikor Efezus püspökeként nem kímélte egészségét, ezt a gondoskodó, atyai tanácsot kapta Páltól: “Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is” (1Tim 5,23). A halálra készülő Pál utolsó levelében így vallott Timóteusról: “Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben” (2Tim 3,10-11). És így kérte római börtöncellájából: “Gyere, siess mielőbb!… Köpenyemet Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamen tekercseket” (2Tim 4,9-13). A hagyomány szerint egy pogány ünnep alkalmával a gyűlölködő pogányok rárontottak, s dorongokkal agyonverték 97-ben.

 

Példája: Légy nagyon megbízható!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.