Jelentkezés

• A nyelvvizsgára a megadott jelentkezési határidőig az iskola titkárságán lehet jelentkezni. A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk bemutatásával történik a gimnázium titkárságán.

• A vizsgadíj befizetésére szolgáló csekket az iskola titkárságán lehet beszerezni.

• Egy vizsgaidőszakban max. 40 vizsgázó jelentkezését tudjuk fogadni, mert a vizsgáztatói kapacitásunk behatárolt. A jelentkezés befogadása jelentkezési sorrendben történik.

• A jelentkezési határidő lejárta után a jelentkezéseket a vizsgabiztos számítógépen feldolgozza.

• A jelentkezési lapok alapján a vizsgázók 2 héttel az írásbeli vizsga előtt értesítést kapnak az írásbeli és a szóbeli vizsgák pontos időpontjáról és helyéről.

• Jelentkezéseket csak a Korányi Frigyes Gimnázium, Budai Nagy Antal Szakközépiskola és a School of Business tanulóitól fogadunk el.

Jelentkezni csak komplex (C) vizsgára lehet, ennek megfelelően magyar bizonyítványt a hatóság csak sikeres komplex (írásbeli+szóbeli) vizsga esetén állít ki. A sikertelen vizsga megismételhető, de a 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet értelmében csak a teljes vizsga! Részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) megismétlésére tehát nincs lehetőség.

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.4

Comments are closed.