Vizsgaeredmények

  • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
  • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó “komplex” nyelvvizsgát szerezzen, mind a négy modulnál el kell érni a pontok minimum 60%-át. A sikeres modulokért nemzetközi oklevél jár.
Vizsga Olvasott
szövegértés
Hallott
szövegértés
Levélírás Írásbeli összesen Szóbeli Írásbeli+szóbeli összesen
ÖSD Zertifikat B1 60 60 60 60 240
ÖSD Zertifikat B2 7 7 10 42 18 60
ÖSD Zertifikat C1 10 10 7+7 összesen 15! 42 18 60

A vizsgaidőszak 1 hétig tart (péntektől péntekig). A vizsgaeredményekről a vizsgázó érdeklődhet telefonon vagy személyesen a vizsgabiztosnál a szóbeli vizsgát követő 10. nap után. A vizsgaeredmények a vizsgaidőszak utolsó napját követő 10 napon belül kerülnek fel az internetre, és a megadott vizsgázói kóddal megtekinthetők a  http://www.oei.hu honlapon.

Comments are closed.