Vizsgaeredmények

  • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
  • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó “komplex” nyelvvizsgát szerezzen, mind a négy modulnál el kell érni a pontok minimum 60%-át. A sikeres modulokért nemzetközi oklevél jár.
Vizsga Olvasott
szövegértés
Hallott
szövegértés
Levélírás Írásbeli
összesen
Szóbeli
összesen
Írásbeli
+Szóbeli
összesen
ÖSD Zertifikat B1 60 60 60 60 240
ÖSD Zertifikat B2 8 8 12 42 18 60
ÖSD Zertifikat C1 10 10 7+7
összesen 15!
42 18 60

 

Változás az ÖSD B2-es vizsga pontszámaiban!

2017 márciusától változtak a minimális pontszámok a B2-es vizsgán. Ahhoz, hogy egy vizsgázó sikeres vizsgát tegyen és a Magyarországon akkreditált vizsgáról bizonyítványt is kapjon, minden készségre vonatkozóan el kell, hogy érje a 40%-os ponthatárt:

Olvasott szövegértés: 8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Hallott szövegértés: 8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Íráskészség: 12 pont a maximális 30 pontból (40%)

Az új ponthatárok már a 2017. évi márciusi ÖSD vizsgákra is vonatkoznak.

A nemzetközi ÖSD vizsga feltételei nem változtak.

Comments are closed.