Vízkereszt ünnepe a Korányiban

Vízkereszt ünnepén délelőtt az iskolában, Trella Tibor lelki igazgató atyával,  este, a kollégiumban pedig Lipcsák Tamás parókus atyával együtt kértük a Jóisten áldását intézményünkre, s annak minden lakójára: “Urunk, őrizd meg minden bajtól, sértetlenül mindazokat, akik e hajlékban laknak!” Ezután délelőtt a tantermeket, este a kollégiumi szobákat végigjárva szentelt vízzel kereszt alakban hintették meg azokat a 4 fő égtáj irányában.

Krisztus közöttünk!
Van és lesz!

Írta: Lazók Ilona

Fotók: Gazdag Tibor & GörKori Stáb

20200106_094727

„Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből jő, ünnepeljétek!”

A karácsony igazi nagybetűs ünnep mindenki számára, amely nem más, mint Isten és ember, ember és ember találkozása. Ebben a készületben igyekszünk szívünket díszbe öltöztetni, mert az ünnepet nem a naptár hozza el számunkra, az belül történek és belül születik. Nem az ünnep jön el hozzánk, mi megyünk az ünnepbe. Kollégiumunk karácsonyi ünnepségén valóság és képzelet szárnyán repülhettünk vissza kétezer évet, és újra átélhettük Jézus születésének igazi csodáját. Diákjaink színvonalas előadása előkészítette bennünk a Karácsony valóban tartalmas megünneplését.

Írta: Busákné Morvai Margit

Fotók: Gazdag Tibor

DSC_8896

Adventi várakozás a Kollégiumban

” Adventi hírnök, friss fenyőág…”- száll a kollégisták éneke az adventi hétfőkön.

Kollégiumunkban a hétkezdő ima keretében 2- 2 tanulócsoport szervezésében gyújtjuk meg az éppen soron következő gyertyát az adventi koszorún.

Imádság, közös éneklés segíti az ünnepre hangolódásunkat, a karácsonyvárásunkat.

Jöjj el, Uram, Jézus!

Írta: Lazók Ilona

Fotók: Gazdag Tibor

DSC_8864

Verébavató a Kollégiumban

Az idei tanévben Kollégiumunk hagyományaihoz híven most is megrendezésre került a kilencedik osztályos tanulók VERÉBAVATÓ ünnepsége, 2019. október 17-én. A gyerekek már nagy izgalommal várták milyen feladatokat találtak ki nekik, amiket persze szívesen végre is hajtottak. A verébavató ünnepségünk idén is, mint mindig nagyon jó hangulatban telt, felavattuk az újoncokat, s ezzel teljes kollégiumi tagokká váltak. A feladatok után jó hangulatú diszkóban vidultak a kollégisták.

Írta: Harsányi Szilvia

Fotók: Gazdag Tibor

DSC_2243